ثبت نام    ورود    پرسش

وسواس در نوجوان

سلام آیا وسواس در نماز هم جزو وسواسهای دوره نوجوانی است و درمان دارد

۲ خرداد ۱۳۹۹