مرور برچسب

تست هوش

تست هوش وکسلر و تست هوش بینه

هوش توانایی ذهنی است و قابلیت‌های متنوعی همچون استدلال، برنامه‌ریزی، حل مسئله، تفکر انتزاعی، استفاده از زبان، و یادگیری را در بر می‌گیرد. نظریه‌های هوش در طول تاریخ تغییر کرده‌اند، همچنین تست هوش های زیادی برای سنجش آن طراحی شده است.…