مرور برچسب

درمان خجالت

مشکل خجالت و کمرویی در کودکان

تقریباً برای تمامی والدین این جریان رخ داده است که کودک آنها در میان یک جمع جدید احساس خجالت کند اما بعد از مدت کوتاهی کمرویی در کودکان برطرف می‌شود یا ممکن است بعد از تمام شدن مهمانی یا برگزاری چند دیدار و ملاقات، کودک دیگر احساس خجالت…