مرور برچسب

دوره عملیاتی

مراحل رشد شناختی کودکان طبق تئوری ژان پیاژه

۱- دوره حسی- حرکتی sensori- motor (تولد تا ۲ سالگی) در این دوره فعالیت های کودک به اعمال حسی و حرکتی محدود می شوند و رفتار کلامی دیده نمی شود. کودک در روزهای نخست بازتاب های مکیدن، چنگ زدن و لمس کردن را به منظور رویارویی با دنیای…