مرور برچسب

سونوگرافی هفته نهم

هفته نهم بارداری

بیایید یکم جدی تر باشیم. اکنون که در هفته نهم بارداری هستید، احتمالاً در حال فكر كردن به موضوعات مهمی هستید. این اتفاق برای همه والدین می افتد. به همین دلیل است که در حدود هفته نهم بارداری، ممکن است بخواهید به دنبال روش هایی برای تأمین…