مرور برچسب

شخصیت

5 مورد از ویژگی‌های شخصیتی در کودکان

ویژگی‌های شخصیتی در کودکان؛ کودکان مختلف شخصیت‌های مختلفی دارند و سر کردن با هر کدام روش خاص خود را دارد. اما همان‌طور که شخصیت ما بزرگ‌ترها به دسته‌هایی کلی تقسیم شده است، شخصیت کودکان نیز طبقه‌بندی خاص خودش را دارند که ما در این مقاله به…

مرکز مشاوره شغلی در تهران، مشاوره شغلی چیست؟

مشاوره شغلی یعنی کمک به فرد برای تعیین یک شغل، فعالیت و یا حرفه که با علایق، شخصیت استعدادها و امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار و هماهنگ باشد. در این شاخه از راهنمایی و مشاوره دو دسته اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرند. یک گروه…