مرور برچسب

فرزند طلاق

7 تاثیر ازدواج ناموفق بر بچه ها، لطفا بخوانید!

من یک کودک هستم و شاهد تخریب رابطه والدینم بودم، در زمان کودکی همه چیز مثل یک رویا بود، اما به تدریج همه چیز خراب شد و من شاهد خراب تر شدن زندگی پدر و مادرم بودم. خانه مادربزرگم تا خانه ما یک دقیقه راه بود، همیشه آنجا بودم و غذاهای مادر…