مرور برچسب

هفته اول بارداری

هفته اول بارداری

عجیب است! در هفته اول بارداری در واقع اصلاً باردار نیستید. اما چرا؟! اغلب بارداری را از اولین روز آخرین قاعدگی شما محاسبه می کنند. دلیل آن این است که تشخیص دقیق تخمک گذاری و بارداری بسیار دشوار است، اما تشخیص علائم فیزیکی قاعدگی بسیار آسان…