مرور برچسب

هفته چهاردهم بارداری

هفته چهاردهم بارداری

به سه ماهه دوم خوش آمدید! هفته 14 بارداری تغییرات زیادی را نشان می دهد. ممکن است احساس تهوع، گرسنگی و انرژی بیشتری داشته باشید. این به این دلیل است که شما در حال شروع مرحله ای هستید که به عنوان "مرحله ماه عسل" شناخته می شود. با شروع هفته…