مرور برچسب

آزار جنسی

آزار جنسی نوجوانان و پیشگیری از آن

آزار جنسی نوجوانان بر خلاف تصور بسیار شایع است. نوجوانی سنینی است که بسیار دشوار است. حتی اگر اتفاق قابل توجهی نیفتد، نوجوانی سنین دشواری است، چه برسد به زمانی که با توجه به رشد بدنشان مورد توجه قرار گیرند یا مورد آزار و اذیت قرار بگیرند.…