مرور برچسب

اختلال یادگیری

اختلال نوشتن در کودکان، راهکارها و درمان اختلال نوشتن

نوشتن، یک فرآیند عصبی پیچیده است که به هماهنگی مکانیسم‌های چندگانه مغز مرتبط است و نیازمند تحریک و ادغام زنجیره منابع اطلاعاتی چندگانه، توجه، حافظه، مهارت‌های حرکتی، زبان و شناخت است. اختلال نوشتن در کودکان یک ناتوانی یادگیری ویژه است که…