مرور برچسب

استعداد کودکان

کشف و پرورش استعداد کودکان

به اعتقاد روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت، بهترین زمان آموختن و یادگیری انواع دانش‌ها و دانستنی‌ها و تحریک توانایی‌های اساسی و پرورش استعداد کودکان ، شش سال اول زندگی است. پدر و مادر مهم‌ترین، بهترین و ضروری‌ترین معلم کودک هستند. پرورش…