مرور برچسب

اندازه کودک در هفته پانزدهم

هفته پانزدهم بارداری

احساس جنسی در شما افزایش یافته؟! اکنون که در هفته پانزدهم بارداری هستید، احتمالاً احساس انرژی بالایی دارید و این ممکن است به معنای میل جنسی بالا نیز باشد. همسر شما در هفته پانزدهم بارداری تقریباً کمی در رابطه با رابطه جنسی گنگ است؟ این هم…