مرور برچسب

بدن در هفته هشتم بارداری

هفته هشتم بارداری

اگرچه ممکن است هنوز در هفته هشتم بارداری خود را نشان ندهید، اما بالاخره برای شما بصورت واقعی احساس می شود. مانند اکثر خانم ها، احتمالا برای اولین دیدار قبل تولد آماده می شوید. در این دیدار حتی ممکن است ضربان قلب کودک خود را بشنوید و…