مرور برچسب

تنبیه مثبت

10 تکنیک تنبیه مثبت و اثرات آن

تکنیک تنبیه مثبت، در تربیت کودکان بسیار می تواند کارساز باشد. به عنوان پدر و مادر، طبیعی است که در مورد بهترین راه آموزش و تربیت کودکان فکر کنیم. مجازات کردن و تنبیه کردن آنها جالب نیست، اما گاهی اوقات برای تغییر رفتار لازم است انجام شود.…