مرور برچسب

سونوگرافی هفته هجدهم بارداری

هفته هجدهم بارداری

زمان تغییر شرایط است. از حدود هفته هجدهم بارداری، شروع به خوابیدن به پهلو به جای پشت کنید. به این دلیل که کودک و رحم شما بزرگ شده است و باعث می شود رگ های بزرگ پشت شکمتان را فشار دهد، که این موضوع می تواند میزان گردش خون به قلب شما را…