مرور برچسب

سونوگرافی هفته پنجم

هفته پنجم بارداری

شما تازه وارد جمع مادران باردار شده اید! هفته پنجم، زمان مشترک مادران آینده است که می دانند باردار هستند. دلیلش این است که تاکنون احتمالاً فهمیده اید که قاعدگی خود را از دست داده اید و بعد هم فکر کرده اید، اوه، شاید من باید یک تست بارداری…