مرور برچسب

لکنت زبان

لکنت زبان چیست؟ علت و زمان مراجعه به مرکز درمان لکنت

لکنت زبان یک مشکل گفتاری است که در آن جریان عادی گفتار مختل می‌شود. کودکی که لکنت زبان دارد صداها، هجاها یا کلمات را تکرار یا طولانی ادا می‌کند. لکنت زبان با تکرار کلمات هنگام یادگیری حرف زدن متفاوت است. لکنت زبان کودک می‌تواند ارتباط او را…

نشانه های لکنت و مرکز درمان لکنت زبان

برای هر پدر و مادری روبرو شدن با لکنت کودک می تواند بسیار نگران کننده و همچنین گیج کننده باشد و در همین جا لزوم مراجعه به مرکز درمان لکنت زبان مشخص می شود. اینکه مشکل کودک شما لکنت است یا روند طبیعی یادگیری زبان؟ از چه سنی کودک دچار…