مرور برچسب

متخصص درمان وسواس

مرکز تخصصی درمان وسواس، درمان قطعی وسواس فکری

چرا باید به مرکز تخصصی درمان وسواس مراجعه کنیم؟ اساسا چرا این روزها وسواس فکری عملی بسیار شایع است؟ وسواس فکری، داشتن فکری مزاحم است که برای فرد ایجاد آزار، ترس و ناراحتی می کند. افکاری مثل از دست دادن یکی از عزیزان یا پیش بینی حوادث بد…