مرور برچسب

نشانه های بارداری در هفته سیزدهم

هفته سیزدهم بارداری

تبریک می گویم پایان هفته سیزدهم پایان سه ماهه اول است! منظور پایان بی خوابی ها نیست، منظور ما این است که یک سوم بارداری را پشت سرگداشته اید! در هفته سیزدهم بارداری، جنینی رشد کرده است که دارای تارهای صوتی، دندان و حتی اثر انگشت است…