مرور برچسب

نشانه های هفته دوازدهم بارداری

هفته دوازدهم بارداری

اوضاع در هفته 12 بارداری به سرعت در حال تغییر است. هورمون های شما احتمالاً کمی آرام شده اند! امیدوارم همین مورد باعث شود احساس و اذیت های اولیه بارداری کمتر شود. این همچنین بدان معنی است که شما ممکن است آماده باشید تا خبر بارداری خود را…