مرور برچسب

هفته دوم بارداری

هفته دوم بارداری

آیا فکر می کنید در هفته دوم بارداری هستید؟ شاید هم نباشید! بررسی های بیشتری لازم است. تعداد بسیار کمی از خانم های باردار زمان دقیق بارور شدن تخمک را می دانند. اگر در فاصله بین دو دوره عادت ماهانه تنها یک بار نزدیکی جنسی داشته باشید،…