مرور برچسب

هفته سوم بارداری

هفته سوم بارداری

در هفته سوم اسپرم هفته گذشته با تخمک روبرو شده است! و شگفت آور است که شما یک کودک ساخته اید! در هفته سوم بارداری خیلی زود است، ممکن است تصور نکنید که واقعاً باردار هستید. احتمالا در هفته سوم بارداری هم هنوز عادت ماهانه را تجربه نکرده اید!…