مرور برچسب

هفته هفدهم بارداری

هفته هفدهم بارداری

تصمیم گیری بگیرید! اکنون که در هفته هفدهم بارداری هستید، برنامه ریزی های محکمی و قطعی داشته باشید، مانند اینکه آیا می خواهید از طریق سونوگرافی از جنسیت کودک مطلع شوید (اگر قبلاً آزمایش سه ماهه اول بارداری را انجام نداده اید) و چه نوع کلاس…