مرور برچسب

هوش بدنی

استعداد یا هوش بدنی جسمانی

استعداد یا هوش جسمانی در کودکان بسیار مهم است و می توان به جرات گفت که زیربنای سایر اشکال هوش می باشد. از نظر گاردنر، هوش بدنی و حرکتی شامل موارد زیر است. استعداد کار با اشیاء به کارگیری حرکات ظریف انگشتان یا دست‌ها و همچنین…