مرور برچسب

تنبیه بدنی

10 تکنیک تنبیه مثبت و اثرات آن

تکنیک تنبیه مثبت، در تربیت کودکان بسیار می تواند کارساز باشد. به عنوان پدر و مادر، طبیعی است که در مورد بهترین راه آموزش و تربیت کودکان فکر کنیم. مجازات کردن و تنبیه کردن آنها جالب نیست، اما گاهی اوقات برای تغییر رفتار لازم است انجام شود.…

تاثیر تنبیه بر کودکان، انضباط به جای تنبیه کودک

امروز در مجله تخصصی مادر و کودک "کودک شید" قصد داریم به تاثیر تنبیه بر کودکان بپردازیم. نبیه شامل هرچیزی که رفتار نامطلوب را کاهش دهد می شود. در تئوری ها یاد گرفته ایم که مجازات و تنبیه باید رفتار نامطلوب را به طور کامل خاموش کند، اما در…