مرور برچسب

سوالات جنسی کودک

آموزش پاسخ به سوالات جنسی کودکان

پاسخ به سوالات جنسی کودکان ، یکی از کابوس های والدین است که همیشه از آن وحشت دارند. در بیشتر موارد، والدین وقتی با پرسش های کودک در رابطه با مسائل جنسی یا نحوه ی بدنیا آمدنشان روبرو می شوند دچار سردرگمی شده و از پاسخ دادن باز می مانند. اما…