تقویت رفتارهای خوب در کودکان، آموزش رفتار خوب به کودک

تقویت رفتارهای خوب یا آموزش رفتار خوب به کودک که از آن به عنوان تقویت مثبت نیز یاد می شود با هدف دوگانه کاهش رفتارهای منفی و بد و همچنین آموزش رفتارهای مثبت انجام می گیرد. در تقویت رفتارهای خوب، والین از رفتار کودک حمایت می کنند و گزینه های مشابهی را در آینده در اختیار آنها قرار می دهند. در ک خانواده حمایتگر قوانین به وضوح وجود دارد و همه افراد خانواده در رابطه با درستی و غلطی قوانین با یکدیگر بحث می کنند.

آموزش رفتار خوب به کودک

قوانین خانه را بیان کنید

در آموزش رفتار خوب به کودک این عادلانه نیست که کودکان را به خاطر قوانینی که نمی دانسته اند سرزنش کنید. بنابراین اولین قدم در تقویت رفتار خوب بیان و اعمال صریح قوانین است به طوری که هم کودک و هم والدین و همه اعضای خانواده ملزم به رعایت همیشگی آنها شوند. نه فقط قوانین اجرایی بلکه ارزش ها و رفتار خوب نیز باید همانند قانون بیان شود، قوانینی مانند:

  • به همه اعضای خانواده احترام می گذارم.
  • هرگز در خانه فریاد نزنید.
  • لگد زدن، پرتاب کردن و ضربه زدن به هیچ چیزی قابل قبول نیست.
  • وقتی از شما خواسته شد، سر میز شام بیایید.
  • وقتی خواسته می شود به تخت خواب بروید.
  • برداشتن اسباب بازی ها در پایان هر بازی
  • به اشتراک گذاری اسباب بازی ها با دیگران
  • کمک به خانواده و دوستان در صورت نیاز

بحث در رابطه با رفتار بد

در دنیای واقعی کودکان پیوسته در حا زیرپا گذاشتن قوانین هستند. در این مواقع می بایست با کودکان صحبت کرد، در رابطه با اینکه چرا آن رفتار بد است و چه رفتار جایگزینی برای آن دارید. صحبت کردن به کودکان آموزش می دهد که در آینده و در مواقع مشابه تصمیم منطقی تری اتخاذ کنند.

تقویت کلامی رفتار خوب – آموزش رفتار خوب

تقویت کلامی یک حمایت عالی و بدون هزینه است. مثلا: “خیلی کارت خوب بود!” یا “خیلی کار خوبی کردی که اسباب بازی های خود را به دوستت دادی!” اینها برای کارهای کوچک مثبت خوب است. در مواقعی که کودک کار بزرگتری انجام داد، والدین می توانند پاداش دهند. والدین می توانند فعالتی ها و پاداش هایی در نظر بگیرند. مانند اینکه کودک انتخاب کند که امشب زمان فیلم مورد علاقه اش را ببیند یا برای تفریح و سرگرمی به پارک برود. نکته ای که می بایست با دقت به آن توجه کرد این است که کودک باید بفهمد که این پااش به خاطر کار خوب او بوده است. و اینکه به رفتارهای خوب کودک به طور متناوب پاداش دهید که کودک فقط به خاطر پاداش کار خوب نکند. درواقع پاداش نباید قابل پیش بینی برای کودک باشد. دادن پاداش و تقویت کلامی بهترین روش برای آموختن رفتارهایی است که از نظر بزرگتر ها خوب تلقی می شود.

بنابراین اعمال واضح و صریح قوانین، صحبت در رابطه با رفتارهای بد و جایگزین های مناسب آن، و تقویت کلمی و پاداش دادن از روش های موثر تقویت رفتار خوب و آموزش رفتار خوب به کودکان به طور ضمنی و غیرمستقیم است.

برای ارسال پاسخ با بخش انجمن پرسش و پاسخ همراه شوید.


منبع: kidsdevelopment

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.