مرور برچسب

بدن در هفته هفتم

هفته هفتم بارداری

شما کماکان بهترین راز را حفظ می کنید، مگر نه؟ اکنون که در هفته هفتم بارداری هستید، در حال حاضر، از راز کوچک خود لذت ببرید. اندازه جنین در هفته هفتم بارداری در 7 هفتگی بارداری، جنین شما به اندازه یک زغال اخته است. ابعاد رویان شما در…