مرور برچسب

انتقال بلاستوسیت

مرحله بلاستوسیت در بارداری

به طور معمول انتقال جنين در روش های کمک باروری (لقاح خارج رحمی)، دو روز بعد از گرفتن تخمک (اووسيت) یعنی در مرحله امبریو یا زمانی که جنين در مرحله ۲ يا ۴ سلولی به سر می برد، صورت می گيرد که در واقع زمانی است که به طور طبيعی تخمک پس از لقاح…