مرور برچسب

عشق

علت های سرد شدن و عدم عشق ورزی زوجین

یکی از مسائلی که در مشاوره خانواده و زوج درمانی مورد بررسی قرار می گیرد عشق ورزی است. عشق ورزی بخشی جدایی ناپذیر از هرگونه رابطه صمیمی از جمله ازدواج است. زوج ها معمولاً در مرحله اولیه روابط خود، عشق ورزیدن و صمیمیت زیاد را انجام می دهند.…