مرور برچسب

مصرف هندوانه

خوردن هندوانه در دوران بارداری، نکات مثبت و منفی

خوردن هندوانه در دوران بارداری مفید است یا مضر؟ برای بررسی این موضوع با کودک شید همراه باشید. تغذیه بخش اساسی بارداری موفق است. زنان باردار باید به خاطر خودشان و برای کودک خود به طور مداوم مراقب آنچه که مصرف می کنند باشند. میوه ها همیشه…