مرور برچسب

چک لیست هفته پنجم

هفته پنجم بارداری

شما تازه وارد جمع مادران باردار شده اید! دلیلش این است که تاکنون احتمالاً فهمیده اید که قاعدگی خود را از دست داده اید و بعد هم فکر کرده اید، اوه، شاید من باید یک تست بارداری بدهم! بعلاوه، در هفته پنجم بارداری، افزایش سطح هورمون ها ممکن…